วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1

               ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิศา  ดวงจันทร์ 
ชื่อเล่น : อ้อม
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5411103032
วันเกิด : 19 มิถุนายน 2535
ที่อยู่ปัจจุบัน : 239 ม.4 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

                 การศึกษา
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนบ้านบ่อทราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
               คณะครุศาสตร์ สาขาวิาคณิตศาสตร์

                 ปรัชญาชีวิต
              : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด :


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น